công binh-Video: Công binh dò mìn trên Đại lộ Thăng Long, đảm bảo an ninh cho đoàn Triều Tiên