Công an tỉnh Tiền Giang-Dựng lại hiện trường vụ thanh niên 'vui chân' đá cục bê tông ra đường khiến cô gái ngã chấn thương sọ não