công an tỉnh quảng bình-Bắt giữ thanh niên làm chuyện phi pháp trong khu cách ly ở thị xã Ba Đồn