công an ném xúc xích vào nhân viên-Đình chỉ công tác 1 tháng đối với Thượng úy công an ném xúc xích và tát nhân viên trạm dừng nghỉ