công an làm nhiệm vụ-Khởi tố, bắt giam thanh niên vượt chốt kiểm dịch, tông vào xe công an