công an hy sinh-Trước khi hy sinh, 3 cảnh sát đã cứu 8 người ra khỏi vụ cháy quán karaoke