công an-Triệu tập 13 thiếu niên, học sinh mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến