con trai Trương Bá Chi-Chiều cao vượt trội, cậu cả nhà Trương Bá Chi sở hữu vẻ ngoài cực giống Tạ Đình Phong gây chú ý khi tan học