con trai tạ đình phong-Con trai cả của Tạ Đình Phong công khai nói bố không xứng với Trương Bá Chi