con trai Hoà Minzy-Hoà Minzy tiếp xúc gần với Minh Tú, tình hình bé Bo ra sao?