con trai đâm chết cha-Bị đánh, thanh niên 30 tuổi đâm chết cha ruột