con riêng-Bị người yêu bỏ vì nghèo, ngày tôi áo gấm về làng, em hớn hở dắt đứa trẻ chạy đến và đưa tôi một nhúm tóc khiến tôi bàng hoàng