con nợ-Vay 3,5 triệu đồng qua App, 6 tháng sau nợ trên 100 triệu đồng