con nhà giàu-Bị xúc phạm 'giàu mà ngu', rich kid gen Z đình đám đáp sốc