con nhà giàu-Ái nữ đại gia thuỷ sản giải oan cho rich kid, khẳng định giàu và có nhiều thứ hơn nên được quyền chảnh