con giết cha-Con trai đâm nhiều nhát khiến cha vì nghe có người đòi giết mình