con giáp thứ 13-Đã cướp chồng, con giáp thứ 13 còn ngang nhiên thách thức 'chính cung': Làm gia đình người khác tan nát là niềm vui, giỏi thì đi mà giữ chồng