con gái Phi Nhung-Con gái nuôi tiết lộ thư tay viết cho Phi Nhung, chi tiết nhắc đến Hồ Văn Cường gây chú ý