con đường lây nhiễm bệnh lậu-Phát hiện căn bệnh tình dục lây nhiễm cả khi không 'quan hệ'