Côn đồ bắn người-Côn đồ mang súng đến nhà bắn khiến 1 người bị thương, đạn găm chi chít trên cửa