con cái-Bức ảnh người bố ngồi lặng lẽ một góc chờ con nhập học: Cha mẹ thương con biển trời lai láng