con cái-Con trai tức giận ném toàn bộ số cá của mẹ, chỉ mong bà được nghỉ ngơi