con cái-Làm cả ngày về thấy chồng thất nghiệp ngồi chơi để con gái lăn lê bẩn thỉu, vợ hỏi còn buông lời chua chát, vợ trẻ quyết định ly hôn ngay lập tức