con báo hại-Mẹ già đi bưng hủ tiếu thuê kiếm từng đồng, con trai cưng ở nhà 'báo hiếu' khoản nợ 100 triệu, thấy mẹ khóc chỉ nói một câu: 'Thế có bán đất trả nợ không thì bảo?'