cơm nghĩa tình-Video: Hơn 600 suất cơm 'đi' khắp ngõ ngách tặng người nghèo Hà Nội mỗi ngày