cố ý gây thương tích-Công an xác định có dấu hiệu 'cố ý gây thương tích' của nhóm nhân viên Công ty Alibaba