cố ý gây thương tích-Điều tra vụ đánh chết trộm chó, hơn 100 người liên quan