cô vợ cao tay-Bố đẻ ốm, vợ muốn đón về chăm nhưng chồng cấm cửa, song màn nổi dậy mạnh hơn bão của cô khiến anh phải lập tức 'chỉnh' lại thái độ