cô vợ cao tay-Hài hước tiểu tam dạy vợ cách giữ chồng nhưng phút cuối lại ôm nhục vì câu chốt: 'Cô không được động đến cái gì của vợ tôi'