cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam-Bạn gái cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam bày cách ra mắt phụ huynh nào cũng thích, nhưng sau đó lại tự 'phá bỏ hình tượng' khi lên bar quẩy bét nhè