cố thủ-Người đàn ông cầm dao kề vào cổ rồi lao vào nhà dân cố thủ