cơ thể người-Vì sao việc điều khiển ngón áp út lại khó đến vậy?