Cơ quan y tế-Không cần phong tỏa, Thụy Điển 'lội ngược dòng' trên trận địa Covid-19