Cổ phiếu TDH-Thuduc House làm ăn thế nào trước khi một loạt lãnh đạo bị bắt?