cổ phiếu-Cổ phiếu Việt giảm sâu trong phiên đầu tháng 10, rẻ nhất ASEAN