Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh-Vụ cô giáo quỳ gối: Xem xét thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Võ Hòa Thuận