Cô giáo Minh Thu Vật Lý-Thời tiktok & livestream, thời của những 'cô giáo nhan sắc' lên ngôi, điều gì ở lại?