cô giáo đánh học sinh-Phụ huynh tố cô giáo trường Quốc tế Á Châu dùng cây chỉ bảng bằng thép đánh học sinh bầm tím tay