cô giáo đánh-Học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím vai vì viết chậm