clip võ thuật-Võ sĩ tấu hài, đập mặt xuống đường bất tỉnh khi 'song phi' hụt ở cuộc chiến đường phố