CLB Tình Người-CLB Tình người truyền bá mê tín: 'Chóp bu' cầm tiền... giờ ở đâu?