CLB Thanh Hóa-Thanh Hoá chốt sổ ngoại binh cho V.League 2020