CLB Quảng Nam-Chủ tịch CLB Quảng Nam: 'Không phải vì bét bảng mà ủng hộ hủy V-League’