CLB Hải Phòng-Stevens: 'Nếu tôi sai, tại sao FIFA lại phạt Hải Phòng'