CLB Hà Nội-Nàng WAG Việt giàu sụ bất ngờ nhận tin nhắn nằm trong nhóm ưu tiên, được tiêm vaccine Covid-19 lượt đầu tiên ở Anh