CLB Hà Nội-Bạn gái hậu vệ CLB Hà Nội xúc phạm Vũ Văn Thanh trên mạng