CLB Chelsea-CLB Chelsea chúc tuyển Việt Nam chiến thắng