Claudecir-CLB Quảng Nam chia tay ngoại binh xuất sắc nhất năm 2017