Circle K-Parkson 'lột xác' sau nhiều năm thua lỗ, đóng cửa đồng loạt