Chuyện vợ chồng-Xin chồng nghỉ nấu cơm một bữa ngày 20/10 liền bị quát 'nhà anh không có kiểu ấy', màn vùng lên của chị khiến anh sợ run, vị thế người vợ được nâng tầmError Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience