chuyển nhượng-Mua Kane sẽ là sai lầm đối với bất kỳ CLB nào