chuyện lạ-Bình Dương: Nước kênh đổi màu xanh khiến người dân lo lắng