chuyện hy hữu-Thái Lan rúng động vụ thẩm phán tự bắn vào ngực ngay tại tòa