Chuyện hôn nhân-Kết cục khủng khiếp của mỹ nhân chen chân vào hạnh phúc gia đình 'Vua trà Đông Nam Á': Sự nghiệp tan hoang, vạ vật ở đường phố và chết ở xó xỉnh vào những năm cuối đời