chuyển giới-Mới ngày nào còn kỳ thị mẫu chuyển giới, Victoria's Secret giờ đã biết sửa sai bằng việc thuê chân dài chuyển giới đầu tiên