chuyên gia Trung Quốc-Hải Dương phạt nặng nhóm chuyên gia Trung Quốc tụ tập ăn nhậu bất chấp lệnh cấm